Preskoči na sadržaj

Mi smo neprofitna organizacija koja se zalaže za temeljno pravo na zaštitu podataka i privatnost. Želimo da svaka osoba može sama za sebe odlučiti, tko koliko zna o njoj, te da se nadzorna tijela i poduzeća koja pokušavaju sakupljati te podatke smatraju odgovornima. Zalažemo se za transparentnost, otvorenost, suradnju i solidarnost s pogođenim osobama. Na taj način štitimo potrošača i građanina čija prava branimo.

Ti su ciljevi izraženi u svrhama našeg statuta (EN). Ovdje želimo još jednom objasniti naše ciljeve i kako ih planiramo ostvariti.

Poučavanje o pravima

#

Cilj nam je informirati što veći broj ljudi o temeljnim pravima na privatnost i zaštitu podataka te o mogućnosti zahtijevanja tih prava. U tu svrhu nudimo obrazovni materijal na našoj web-stranici, kao i u obliku tiskanog materijala, izrađujemo nastavne i školske materijale, pridružujemo se događajima i vodimo kampanje. Trenutačno nam je posebno važno obrazovati ljude o pravima koja stječu Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Pristupanje pravima

#

Želimo da ljudi znaju za svoje pravo na upravljanje vlastitim podacima i na mogućnost korištenja tog prava. Da bismo to omogućili, naš je sadržaj lako dostupan i razumljiv te nudi alate poput generatora zahtjeva i baze podataka koji pomažu u borbi za vlastita prava.

Borba za nova prava

#

U demokraciji je uvijek važno zauzimati se za vlastite interese i boriti se za njih zajedno s drugima. Stoga se pridružujemo raspravi o novim zakonima o privatnosti i nudimo prijedloge kako ih poboljšati. Zabrinjavajuće je da na internetu „plaćamo” osobnim podacima i da države i poduzeća žele znati što više o nama, tako da se protiv toga moramo boriti i u budućnosti.

Želimo služiti kao primjer

#

Ne želimo samo kritizirati postojeće uvjete, već želimo ukazati na alternative. Zato proizvodimo vlastite programe i postupke koji koriste što manju količinu podataka. Pritom smo transparentni i otvoreni, kako bismo omogućili upravljanje podacima i povećali povjerenje korisnika. Također želimo služiti kao primjer drugima, kako bi mogli slijediti naš primjer i poboljšati vlastite postupke temeljene na našim.