Poštovani,

ovime zahtijevam trenutno brisanje osobnih podataka koji se odnose na mene u skladu s člankom 17. GDPR-a.

[Molim vas da izbrišete sve osobne podatke koji se tiču mene, kako je definirano u članku 4. stavka 1. GDPR-a.]
[Molim vas da izbrišete sljedeće osobne podatke koji se tiču mene:
Podaci za brisanje]

Smatram da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. stavka 1. GDPR-a. Iznimku ne možete zatražiti niti na temelju članka 17. stavka 3. GDPR-a, pogotovo jer nisam javna osoba.

Ako sam pristao/pristala na obradu osobnih podataka (npr. na osnovi članka 6. stavka 1. ili članka 9. stavka 2. GDPR-a), ovime povlačim navedeni pristanak za cjelokupni postupak.
Uz to, protivim se obradi osobnih podataka koji se odnose na mene (što uključuje izradu profila), u skladu s člankom 21. GDPR-a. Zahtijevam da ograničite obradu podataka koji se odnose na mene, sve dok se ne provjeri, jesu li vaša pravna osnova nadjačava moju, u skladu s člankom 18(1)(d) GDPR-a.

Ako ste gore navedene podatke objavili, dužni ste u skladu s člankom 17. stavka 2. GDPR-a poduzeti sve razumne korake kako biste obavijestili druge voditelje obrade, uključujući voditelje obrade tražilica koji obrađuju gore navedene osobne podatke, da sam zatražio/zatražila brisanje svih poveznica, kopija ili rekonstrukciju podataka. To se ne odnosi samo na točne kopije dotičnih podataka, već i na podatke koji se mogu izlučiti iz dotičnih podataka.

U slučaju da ste otkrili određene osobne podatke trećim stranama, morat ćete svakom primatelju prenijeti moj zahtjev za brisanje tih određenih osobnih podataka, kao i sve reference na njih, kako je utvrđeno u članku 19. GDPR-a. Molim vas da me obavijestite o tim primateljima.

Odbijanje zahtjeva za brisanje mi morate obrazložiti.

Moj zahtjev izričito uključuje sve druge usluge i poduzeća za koje ste voditelj obrade, kako je definirano u članku 4. stavka 7. GDPR-a.

Kao što je utvrđeno u članku 12. stavka 3. GDPR-a, dužni ste mi prigovor potvrditi bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana po primitku zahtjeva.

Moji identifikacijski podaci:
Ovdje navedeni podaci pomažu poduzećima u identifikaciji korisnika. Slobodno najprije upiši manje podataka – poduzeće će te kontaktirati, ako trebaju daljnje podatke.

Ako ne odgovorite na moj zahtjev u navedenom roku, zadržavam si pravo poduzeti pravne korake protiv vas i podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Hvala unaprijed.

S poštovanjem,
Ime