Poštovani,

ovim putem zahtijevam pristup prema članku 15. GDPR-a. Molim vas da potvrdite, obrađujete li osobne podatke (kako je definirano u članku 4. stavke 1. i 2. GDPR-a) koji se tiču mene.

U slučaju da ih obrađujete, ovim putem tražim pristup sljedećim podacima sukladno članku 15. GDPR-a:

  1. svi osobni podaci koji se tiču mene i koje ste spremili, uključujući sve potencijalne pseudonimizirane podatke o meni prema članku 4. stavka 5. GDPR-a;
  2. svrha obrade;
  3. dotične kategorije osobnih podataka;
  4. primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;
  5. gdjegod moguće, predviđeno razdoblje čuvanja osobnih podataka ili, ako nije moguće, kriteriji za određivanje tog razdoblja;
  6. ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne podatke o njihovom izvoru;
  7. postojanje automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila na osnovi članka 22. stavka 1. i 4. GDPR-a, te barem u tim slučajevima, razumljive informacije o uključenoj logici, kao i značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za mene.

U slučaju da obrađujete anonimne podatke koji se tiču mene, molim vas da me na lako razumljiv način o tome obavijestite i da mi objasnite postupak.

Ako moje osobne podatke prenosite u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, zahtijevam da me obavijestite o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s člankom 46. GDPR-a u vezi s prijenosom.

[Molim vas da mi omogućite pristup osobnim podacima u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, kako je utvrđeno u članku 20. stavka 1. GDPR-a.]

Moj zahtjev izričito uključuje sve druge usluge i poduzeća za koje ste voditelj obrade, kako je definirano u članku 4. stavka 7. GDPR-a.

Kao što je utvrđeno u članku 12. stavka 3. GDPR-a, tražene podatke morate mi dostaviti bez odgađanja, a u svakom slučaju u roku od mjesec dana po primitku zahtjeva. Na osnovi članka 15. stavka 3. GDPR-a, na ovaj zahtjev morate odgovoriti bez naknade.

Moji identifikacijski podaci:
Ovdje navedeni podaci pomažu poduzećima u identifikaciji korisnika. Slobodno najprije upiši manje podataka – poduzeće će te kontaktirati, ako trebaju daljnje podatke.

Ako ne odgovorite na moj zahtjev u navedenom roku, zadržavam si pravo poduzeti pravne korake protiv vas i podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Hvala unaprijed.

S poštovanjem,
Ime