Uzorak pisma za prigovore protiv izravnog marketinga prema čl. 21 (2) GDPR-a

Poštovani, ovime se protivim obradi osobnih podataka koji se odnose na mene za potrebe izravnog marketinga u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. Ovaj prigovor uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Ako sam dao/dala pristanak za obradu mojih osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga (npr. prema članku 6. stavka 1. ili članku 9. stavka 2. GDPR-a), ovime povlačim navedeni pristanak. Moj zahtjev izričito uključuje sve druge usluge i poduzeća za koje ste voditelj obrade, kako je definirano u članku 4. Saznaj više …

Saznaj više … 

Uzorak pisma za zahtjeve za brisanje prema čl. 17 GDPR („pravo na zaborav”)

Poštovani, ovime zahtijevam trenutno brisanje osobnih podataka koji se odnose na mene u skladu s člankom 17. GDPR-a. [Molim vas da izbrišete sve osobne podatke koji se tiču mene, kako je definirano u članku 4. stavka 1. GDPR-a.] [Molim vas da izbrišete sljedeće osobne podatke koji se tiču mene: Podaci za brisanje] Smatram da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. stavka 1. GDPR-a. Iznimku ne možete zatražiti niti na temelju članka 17. Saznaj više …

Saznaj više … 

Uzorak pisma za zahtjeve za ispravak prema čl. 16. GDPR-a

Poštovani, ovime zahtijevam ispravljanje ili dopunavanje netočnih podataka koji se odnose na mene, u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka. Molim sljedeće promjene: Upiši podatke koje želiš ispraviti. Možeš upisati podatke koji nisu potrebni za identifikaciju. Ako ste dotične osobne podatke proslijedili jednom ili više primatelja sukladno članku 4(9) Opće uredbe o zaštiti podataka, morate obavijestiti sve primatelje o mom zahtjevu za ispravljane podataka u skladu s člankom 19 Opće uredbe o zaštiti podataka. Saznaj više …

Saznaj više … 

Uzorak pisma za zahtjeve za pristup osobnim podacima prema čl. 15. GDPR-a

Poštovani, ovim putem zahtijevam pristup prema članku 15. GDPR-a. Molim vas da potvrdite, obrađujete li osobne podatke (kako je definirano u članku 4. stavke 1. i 2. GDPR-a) koji se tiču mene. U slučaju da ih obrađujete, ovim putem tražim pristup sljedećim podacima sukladno članku 15. GDPR-a: svi osobni podaci koji se tiču mene i koje ste spremili, uključujući sve potencijalne pseudonimizirane podatke o meni prema članku 4. stavka 5. Saznaj više …

Saznaj više … 
Stranica 1 od 1